Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2052(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0268/2015

Arutelud :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Hääletused :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0385

Protokoll
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg

14. ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia - Ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamine - Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning usaldusväärne majandusjuhtimine - 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine ja tulemuslikkuse tõstmine (arutelu)
CRE

Raport ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia kohta [2014/2214(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Raport, mis käsitleb ühtekuuluvuspoliitikat ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamist [2014/2246(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Raport Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, usaldusväärse majandusjuhtimise ning ühissätete määruse artikli 23 rakendamise suuniste kohta [2015/2052(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: José Blanco López (A8-0268/2015)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000127/2015), mille esitas Iskra Mihaylova REGI-komisjoni nimel komisjonile: 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine ja tulemuslikkuse tõstmine (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas ja José Blanco López, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tania González Peñas, tutvustasid raporteid.

Younous Omarjee esitas küsimuse.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dubravka Šuica (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Marco Affronte (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Franc Bogovič fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl fraktsiooni S&D nimel, Andrew Lewer fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn ja Ivana Maletić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas ja Miguel Viegas.

Sõna võtsid Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas ja José Blanco López.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: kolm raportit pannakse hääletusele 28. oktoobril 2015 (28.10.2015 protokolli punkt 7.9, 28.10.2015 protokolli punkt 7.10 ja 28.10.2015 protokolli punkt 7.11) ja suuliselt vastatava küsimuse O-000127/2015 üle hääletatakse järgmisel osaistungjärgul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika