Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2052(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0268/2015

Keskustelut :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0385

Pöytäkirja
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg

14. EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle - Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi - Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta - Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020 (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö EU:n strategiasta Adrian- ja Joonianmeren alueelle [2014/2214(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Mietintö koheesiopolitiikasta ja Eurooppa 2020 -strategian arvioinnista [2014/2246(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Mietintö aiheesta Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta: suuntaviivoja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan soveltamiseen [2015/2052(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: José Blanco López (A8-0268/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000127/2015): Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas ja José Blanco López, joka kieltäytyi vastaamasta sinisen kortin kysymykseen, jonka hänelle esitti Tania González Peñas, esittelivät mietinnöt.

Younous Omarjee esitteli kysymyksen.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dubravka Šuica (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Marco Affronte (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Franc Bogovič PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl S&D-ryhmän puolesta, Andrew Lewer ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn ja Ivana Maletić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas ja Miguel Viegas.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas ja José Blanco López.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kolmesta mietinnöstä äänestetään 28. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.9, istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.10 ja istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.11) ja suullisesti vastattavasta kysymyksestä O-000127/2015 äänestetään seuraavalla istuntojaksolla.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö