Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2052(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0268/2015

Viták :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Szavazatok :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0385

Jegyzőkönyv
2015. október 27., Kedd - Strasbourg

14. Az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégia - Kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálata - Az európai strukturális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás - A 2014–2020-as időszakra szóló kohéziós politika egyszerűsítése és teljesítményorientáltsága felé (vita)
CRE

Jelentés az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégiáról [2014/2214(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Jelentés a kohéziós politikáról és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatáról [2014/2246(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Jelentés az európai strukturális és beruházási alapokról és az eredményes gazdasági irányításról: iránymutatás a közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének végrehajtásához [2015/2052(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: José Blanco López (A8-0268/2015)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000127/2015) felteszi: Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A 2014-2020-as időszakra szóló kohéziós politika egyszerűsítése és teljesítményorientáltsága felé (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas és José Blanco López, aki nem válaszol a következő képviselő „kék kártyás” kérdésére: Tania González Peñas, előterjeszti a jelentést.

Younous Omarjee kifejti a kérdést.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Dubravka Šuica (az AFET bizottság véleményének előadója), Sergio Gutiérrez Prieto (az EMPL bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Marco Affronte (az ENVI bizottság véleményének előadója), Franc Bogovič, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Constanze Krehl, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrew Lewer, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, és Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn és Ivana Maletić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas és Miguel Viegas.

Felszólal: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas és José Blanco López.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a három jelentésről való szavazásra 2015. október 28-án kerül sor, (2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.9. pont , 2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.10. pont és 2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.11. pont ), az O-000127/2015. számú, szóbeli választ igénylő kérdésről pedig a következő ülésszak során szavaznak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat