Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2052(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0268/2015

Debatai :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Balsavimas :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0385

Protokolas
Antradienis, 2015 m. spalio 27 d. - Strasbūras

14. ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono - Sanglaudos politika ir strategijos „Europa 2020“ peržiūra - Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės - Siekiant 2014-2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl ES strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono [2014/2214(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Pranešimas dėl Sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ peržiūros [2014/2246(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Pranešimas dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir patikimo ekonomikos valdymo. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairių [2015/2052(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: José Blanco López (A8-0268/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000127/2015), kurį pateikė Iskra Mihaylova, REGI komiteto vardu Komisijai: Siekiant 2014-2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas ir José Blanco López pristatė savo pranešimus (pastarasis atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tania González Peñas).

Younous Omarjee pristatė klausimą.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Dubravka Šuica (AFET komiteto nuomonės referentė), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL komiteto nuomonės referentas), (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Marco Affronte (ENVI komiteto nuomonės referentas), Franc Bogovič PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl S&D frakcijos vardu, Andrew Lewer ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Georgios Epitideios, , nepriklausomas Parlamento narys, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn ir Ivana Maletić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas ir Miguel Viegas.

Kalbėjo: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas ir José Blanco López.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 m. spalio 28 d. bus balsuojama dėl trijų pranešimų (2015 10 28 protokolo 7.9 punktas, 2015 10 28 protokolo 7.10 punktas ir 2015 10 28 protokolo 7.11 punktas), o dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu O-000127/2015, bus balsuojama per kitą mėnesinę sesiją.

Teisinė informacija - Privatumo politika