Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2052(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0268/2015

Dezbateri :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.11
CRE 28/10/2015 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0385

Proces-verbal
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg

14. Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice - Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 - Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică - In direcția simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (dezbatere)
CRE

Raport referitor la Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice [2014/2214(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Raport referitor la politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 [2014/2246(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Raport referitor la fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune [2015/2052(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: José Blanco López (A8-0268/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000127/2015) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, adresată Comisiei: In direcția simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas și José Blanco López, care a refuzat să răspundă unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Tania González Peñas, și-au prezentat rapoartele.

Younous Omarjee a dezvoltat întrebarea.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Dubravka Šuica (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Marco Affronte (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Franc Bogovič, în numele Grupului PPE, Constanze Krehl, în numele Grupului S&D, Andrew Lewer, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn și Ivana Maletić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas și Miguel Viegas.

Au intervenit: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas și José Blanco López.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: cele trei rapoarte vor fi votate la 28 octombrie 2015 (punctul 7.9 al PV din 28.10.2015, punctul 7.10 al PV din 28.10.2015 și punctul 7.11 al PV din 28.10.2015), întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000127/2015 va fi votată în cadrul următoarei perioade de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate