Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

15. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Monica Macovei δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας ECR από τις 27 Οκτωβρίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου