Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2035(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0286/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0286/2015

Keskustelut :

PV 27/10/2015 - 16
CRE 27/10/2015 - 16

Äänestykset :

PV 11/11/2015 - 16.3
CRE 11/11/2015 - 16.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0395

Pöytäkirja
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg

16. Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistamisesta [2015/2035(INL)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen esittelivät mietinnön.

Arne Gericke käytti puheenvuoron esittääkseen sinistä korttia nostamalla kysymyksen Jo Leinenille, johon tämä vastasi.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, ja Arne Gericke.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2015, kohta 16.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö