Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II (разискване)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 15 октомври 2015 г., по-специално относно финансирането от международни фондове, както и от заседанието на ръководителите от 25 октомври 2015 г. относно маршрута през Западните Балкани, и подготовка за срещата на високо равнище във Валета на 11 и 12 ноември 2015 г. (разискване)
 4.Измерване на емисиите в автомобилния сектор (внесени предложения за резолюция)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги ***II (гласуване)
  
5.8.Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***II (гласуване)
  
5.9.Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I (гласуване)
  
5.10.Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (гласуване)
  
5.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (гласуване)
  
5.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)
  
5.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (гласуване)
  
5.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  
5.15.Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (гласуване)
  
5.16.Измерване на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Работна програма на Комисията за 2016 г. (разискване)
 10.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (разискване)
 11.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 12.Положението в Израел и Палестина (разискване)
 13.Положението в Южен Судан (разискване)
 14.Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море - Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ - Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление - Към опростяване и постигане на резултати в областта на политиката на сближаване за периода 2014 - 2020 г. (разискване)
 15.Състав на политическите групи
 16.Реформа на избирателното право в ЕС (разискване)
 17.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***II (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (213 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (3844 kb) 
 
Протокол (210 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (40 kb) Резултати от поименно гласуване (144 kb) 
 
Протокол (287 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (689 kb) Резултати от поименно гласуване (3356 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност