Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II (rozprava)
 3.Závěry zasedání Evropské rady ze dne 15. října 2015, zejména financování mezinárodních fondů, a ze schůzky vedoucích představitelů ze dne 25. října 2015 o západobalkánské cestě a příprava vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 (rozprava)
 4.Měření emisí v automobilovém odvětví (předložené návrhy usnesení)
 5.Hlasování
  
5.1.Společná zemědělská politika: zrušení zastaralých aktů ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb: zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů se Švédskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Belgii * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Polskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.7.Souborné cestovní služby a spojené cestovní služby ***II (hlasování)
  
5.8.Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II (hlasování)
  
5.9.Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I (hlasování)
  
5.10.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní * (hlasování)
  
5.11.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (hlasování)
  
5.12.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)
  
5.13.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (hlasování)
  
5.14.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  
5.15.Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení (hlasování)
  
5.16.Měření emisí v automobilovém odvětví (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Pracovní program Komise na rok 2016 (rozprava)
 10.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly (rozprava)
 11.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 12.Situace v Izraeli a Palestině (rozprava)
 13.Situace v Jižním Súdánu (rozprava)
 14.Strategie EU pro jadranský a jónský region – Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 – Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí – Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014-2020 (rozprava)
 15.Členství v politických skupinách
 16.Reforma volebního práva Evropské unie (rozprava)
 17.Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***II (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (189 kb) Prezenční listina (63 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (3844 kb) 
 
Zápis (200 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (32 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (143 kb) 
 
Zápis (260 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (651 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (3277 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí