Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***II (forhandling)
 3.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. oktober 2015, navnlig finansieringen af internationale fonde og stats- og regeringschefernes møde om den vestlige balkanrute den 25. oktober 2015 samt forberedelse af topmødet i Valletta den 11.-12. november 2015 (forhandling)
 4.Emissionsmålinger i bilsektoren (indgivne beslutningsforslag)
 5.Afstemningstid
  5.1.Den fælles landbrugspolitik: ophævelse af forældede retsakter ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.2.Aftale mellem EU og Schweiz om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.3.Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger: ophævelse af rentebeskatningsdirektivet * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.4.Elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.5.Ellektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.6.Elektronisk udveksling med Polen af fingeraftryksdata * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.7.Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer ***II (afstemning)
  5.8.EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***II (afstemning)
  5.9.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf ***I (afstemning)
  5.10.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (afstemning)
  5.11.Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)
  5.12.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)
  5.13.Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)
  5.14.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  5.15.Ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt (afstemning)
  5.16.Emissionsmålinger i bilsektoren (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Kommissionens arbejdsprogram 2016 (forhandling)
 10.Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (forhandling)
 11.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 12.Situationen i Israel og Palæstina (forhandling)
 13.Situationen i Sydsudan (forhandling)
 14.EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav - Samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien - Europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring - Mod forenkling og resultatorientering i samhørighedspolitikken for 2014-2020 (forhandling)
 15.De politiske gruppers sammensætning
 16.Reform af valgloven i EU (forhandling)
 17.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten ***II (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (176 kb) Deltagerliste (63 kb)    Afstemning ved navneopråb (3844 kb) 
 
Protokol (175 kb) Deltagerliste (37 kb) Afstemningsresultater (33 kb) Afstemning ved navneopråb (127 kb) 
 
Protokol (273 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (630 kb) Afstemning ved navneopråb (3259 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik