Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa elektroonilise side ühtne turg ***II (arutelu)
 3.Euroopa Ülemkogu 15. oktoobri 2015. aasta kohtumise järeldused, eelkõige seoses rahvusvaheliste fondide rahastamisega, juhtide 25. oktoobri 2015. aasta kohtumise järeldused Lääne-Balkani marsruudi kohta ning ettevalmistused Valletta tippkohtumiseks 11. ja 12. novembril 2015 (arutelu)
 4.Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Hääletused
  5.1.Ühine põllumajanduspoliitika: aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.ELi ja Šveitsi vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Hoiuste intresside maksustamine ja hoiuste direktiivi kehtetuks tunnistamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.4.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Rootsiga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.5.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Belgiaga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.6.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Poolaga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.7.Pakettreisid ja seotud reisikorraldusteenused ***II (hääletus)
  5.8.Euroopa elektroonilise side ühtne turg ***II (hääletus)
  5.9.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks ***I (hääletus)
  5.10.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas * (hääletus)
  5.11.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS (hääletus)
  5.12.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)
  5.13.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (hääletus)
  5.14.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  5.15.Ebola kriis: õppetunnid pikemas perspektiivis (hääletus)
  5.16.Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Komisjoni 2016. aasta tööprogramm (arutelu)
 10.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 12.Olukord Iisraelis ja Palestiinas (arutelu)
 13.Olukord Lõuna-Sudaanis (arutelu)
 14.ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia - Ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamine - Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning usaldusväärne majandusjuhtimine - 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine ja tulemuslikkuse tõstmine (arutelu)
 15.Fraktsioonide koosseis
 16.Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine (arutelu)
 17.Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***II (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (187 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (3844 kb) 
 
Protokoll (178 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (34 kb) Nimelise hääletuse tulemused (144 kb) 
 
Protokoll (253 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (635 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3273 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika