Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***II (keskustelu)
 3.Eurooppa-neuvoston päätelmät 15. lokakuuta 2015 pidetystä kokouksesta, erityisesti kansainvälisten rahastojen rahoittamisesta, sekä Länsi-Balkanin pakolaisvirtojen reittiä käsitelleen 25. lokakuuta 2015 pidetyn korkean tason kokouksen päätelmät ja 11.–12. marraskuuta 2015 pidettävän Vallettan huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 4.Autoalan päästömittaukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Äänestykset
  5.1.Yhteinen maatalouspolitiikka: vanhentuneiden säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tilejä koskevasta automaattisesta tiedonvaihdosta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.3.Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus: säästödirektiivin kumoaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.4.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Ruotsin kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.5.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Belgian kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.6.Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Puolan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.7.Matkapaketit ja yhdistetyt matkajärjestelyt ***II (äänestys)
  5.8.Eurooppalaiset sähköisen viestinnän sisämarkkinat ***II (äänestys)
  5.9.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I (äänestys)
  5.10.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (äänestys)
  5.11.Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (äänestys)
  5.12.Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)
  5.13.Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)
  5.14.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  5.15.Ebolakriisi: opetukset pitkällä aikavälillä (äänestys)
  5.16.Autoalan päästömittaukset (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Komission työohjelma 2016 (keskustelu)
 10.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (keskustelu)
 11.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 12.Israelin ja Palestiinan tilanne (keskustelu)
 13.Etelä-Sudanin tilanne (keskustelu)
 14.EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle - Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi - Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta - Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020 (keskustelu)
 15.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 16.Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (keskustelu)
 17.Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä ***II (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (193 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestykset (3844 kb) 
 
Pöytäkirja (180 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (33 kb) Nimenhuutoäänestykset (145 kb) 
 
Pöytäkirja (259 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (544 kb) Nimenhuutoäänestykset (3278 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö