Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Europese interne markt voor elektronische communicatie ***II (debat)
 3.Conclusies van de Europese Raad van 15 oktober 2015, met name inzake de financiering van internationale fondsen, en van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van 25 oktober 2015 over de Westelijke Balkanroute, en voorbereiding van de top in Valletta op 11 en 12 november 2015 (debat)
 4.Emissiemetingen bij auto's (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Stemmingen
  
5.1.Gemeenschappelijk landbouwbeleid: intrekking van achterhaalde wetsbesluiten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling: intrekking van de spaarrichtlijn * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen ***II (stemming)
  
5.8.Europese interne markt voor elektronische communicatie ***II (stemming)
  
5.9.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing ***I (stemming)
  
5.10.Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied * (stemming)
  
5.11.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)
  
5.12.Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  
5.13.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)
  
5.14.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (stemming)
  
5.15.De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn (stemming)
  
5.16.Emissiemetingen bij auto's (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Werkprogramma 2016 van de Commissie (debat)
 10.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (debat)
 11.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 12.De situatie in Israël en Palestina (debat)
 13.De situatie in Zuid-Sudan (debat)
 14.Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio - Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie - De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur - Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (debat)
 15.Samenstelling fracties
 16.Hervorming van de kieswet van de EU (debat)
 17.Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***II (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (189 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3844 kb) 
 
Notulen (178 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (32 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (141 kb) 
 
Notulen (264 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (533 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3268 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid