Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***II (debata)
 3.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r., w szczególności jeśli chodzi o finansowanie funduszy międzynarodowych , oraz z posiedzenia przywódców poświęconego szlakowi zachodniobałkańskiemu z dnia 25 października 2015 r., oraz przygotowania do szczytu w Valletcie w dniach 11-12 listopada 2015 r. (debata)
 4.Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (złożone projekty rezolucji)
 5.Głosowanie
  
5.1.Wspólna Polityka Rolna: uchylenie nieaktualnych aktów ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Umowa UE-Szwajcaria w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek: uchylenie dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Szwecji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Belgii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Polsce * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne ***II (głosowanie)
  
5.8.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***II (głosowanie)
  
5.9.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I (głosowanie)
  
5.10.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (głosowanie)
  
5.11.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (głosowanie)
  
5.12.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)
  
5.13.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (głosowanie)
  
5.14.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  
5.15.Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – wnioski na przyszłość (głosowanie)
  
5.16.Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Program prac Komisji na rok 2016 (debata)
 10.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (debata)
 11.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 12.Sytuacja w Izraelu i Palestynie (debata)
 13.Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)
 14.Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego - Polityka spójności i przegląd strategii „Europa 2020” - Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze - Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (debata)
 15.Skład grup politycznych
 16.Reforma ordynacji wyborczej w UE (debata)
 17.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie ***II (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (188 kb) Lista obecności (63 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3844 kb) 
 
Protokół (207 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (32 kb) Wyniki głosowań imiennych (150 kb) 
 
Protokół (270 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (640 kb) Wyniki głosowań imiennych (3271 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności