Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***II (rozprava)
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 15. októbra 2015, najmä o financovaní medzinárodných fondov, a zo zasadnutia lídrov o západobalkánskej trase z 25. októbra 2015 a príprava samitu vo Vallette 11. a 12. novembra (rozprava)
 4.Meranie emisií v automobilovom priemysle (predložené návrhy uznesení)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Spoločná poľnohospodárska politika: zrušenie zastaraných aktov ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov: zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov vo Švédsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Belgicku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Poľsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Balíky cestovných služieb a dohody o spojených cestovných službách ***II (hlasovanie)
  
5.8.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***II (hlasovanie)
  
5.9.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I (hlasovanie)
  
5.10.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (hlasovanie)
  
5.11.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)
  
5.12.Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  
5.13.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)
  
5.14.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)
  
5.15.Kríza v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti (hlasovanie)
  
5.16.Meranie emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Pracovný program Komisie na rok 2016 (rozprava)
 10.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (rozprava)
 11.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 12.Situácia v Izraeli a Palestíne (rozprava)
 13.Situácia v Južnom Sudáne (rozprava)
 14.Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora - Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 - Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí - Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (rozprava)
 15.Zloženie politických skupín
 16.Reforma volebného zákona EÚ (rozprava)
 17.Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***II (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (189 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3844 kb) 
 
Zápisnica (202 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (35 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (144 kb) 
 
Zápisnica (265 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (649 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3339 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia