Indiċi 
Minuti
PDF 269kWORD 207k
It-Tlieta, 27 ta' Ottubru 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika ***II (dibattitu)
 3.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Ottubru 2015, b'mod partikolari l-finanzjament tal-fondi internazzjonali, u tal-laqgħa tal-Mexxejja dwar ir-rotta tal-Balkani tal-Punent tal-25 ta' Ottubru 2015, u tħejjija tas-summit tal-Belt Valletta tal-11 u t-12 ta' Novembru 2015 (dibattitu)
 4.Kejl ta' emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.L-iffissar tal-livell massimu ta’ aċidu erukiku fiż-żjut u x-xaħmijiet u l-istabbiliment ta' skema temporanja għar-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Ftehim Svizzera-UE dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar kontijiet finanzjarji * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Taxxa fuq id-dħul mit-tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta’ interessi: it-tħassir tad-Direttiva dwar it-Tfaddil * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.4.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fl-Iżvezja * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.5.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Belġju * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.6.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Polonja * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.7.Il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti ***II (votazzjoni)
  
5.8.Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika ***II (votazzjoni)
  
5.9.Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra ***I (votazzjoni)
  
5.10.Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni * (votazzjoni)
  
5.11.Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS (votazzjoni)
  
5.12.Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)
  
5.13.Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)
  
5.14.Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)
  
5.15.Il-Kriżi tal-Ebola: it-tagħlimiet fit-tul (votazzjoni)
  
5.16.Kejl ta' emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 (dibattitu)
 10.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 - it-taqsimiet kollha (dibattitu)
 11.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Sitwazzjoni f'Iżrael u fil-Palestina (dibattitu)
 13.Sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel (dibattitu)
 14.Strateġija tal-UE għar-reġjun Adrijatiku u Joniku - Il-politika ta' koeżjoni u r-rieżami tal-istrateġija Ewropa 2020 - Il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u governanza ekonomika soda - Lejn semplifikazzjoni u orjentament tal-prestazzjoni fil-politika ta' koeżjoni għall-2014-2020 (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 16.Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 17.Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' mħallfin fil-Qorti Ġenerali ***II (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal internet miftuħ u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u r-Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Krišjānis Kariņš f'isem il-Grupp PPE, Patrizia Toia f'isem il-Grupp S&D, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Jens Rohde f'isem il-Grupp ALDE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, dawn l-aħħar tnejn fuq l-iżvolġiment tad-dibattitu, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu (il-President ippreċiża xi punti dwar il-proċedura "karta blu"), Maria Grapini biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Julia Reda, li weġbitha, Roger Helmer, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti u Theresa Griffin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa u Pascal Arimont.

Interventi ta': Andrus Ansip u Pilar del Castillo Vera.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.8 tal-Minuti ta' 27.10.2015.

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President


3. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Ottubru 2015, b'mod partikolari l-finanzjament tal-fondi internazzjonali, u tal-laqgħa tal-Mexxejja dwar ir-rotta tal-Balkani tal-Punent tal-25 ta' Ottubru 2015, u tħejjija tas-summit tal-Belt Valletta tal-11 u t-12 ta' Novembru 2015 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Ottubru 2015, b'mod partikolari l-finanzjament tal-fondi internazzjonali, u tal-laqgħa tal-Mexxejja dwar ir-rotta tal-Balkani tal-Punent tal-25 ta' Ottubru 2015, u tħejjija tas-summit tal-Belt Valletta tal-11 u t-12 ta' Novembru 2015 (2015/2841(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu.

Donald Tusk (President tal-Kunsill Ewropew) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' István Ujhelyi, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Pablo Iglesias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marju Lauristin, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, u Herbert Reul.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula u Miltiadis Kyrkos.

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan u Monika Flašíková Beňová.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) u Donald Tusk.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Kejl ta' emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000113/2015) mressqa minn Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat ENVI, Vicky Ford, f'isem il-Kumitat IMCO, Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat ITRE, Michael Cramer, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: Il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur tal-karozzi (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Id-dibattitu sar fid-data 6 ta' Ottubru 2015 (punt 11 tal-Minuti ta' 6.10.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor u Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain u Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský u Jørn Dohrmann f'isem il-Grupp ECR, dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica u Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa u Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner u Fredrick Federley f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Votazzjoni: punt 5.16 tal-Minuti ta' 27.10.2015.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Intervent ta': William (The Earl of) Dartmouth.


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. L-iffissar tal-livell massimu ta’ aċidu erukiku fiż-żjut u x-xaħmijiet u l-istabbiliment ta' skema temporanja għar-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar id-Direttiva 76/621/KEE tal-Kunsill dwar l-iffissar tal-livell massimu ta’ aċidu erukiku fiż-żjut u x-xaħmijiet u r-Regolament (KE) Nru. 320/2006 tal-Kunsill li jistabbilixxi skema temporanja għar-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0360)


5.2. Ftehim Svizzera-UE dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar kontijiet finanzjarji * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll Emendatorju għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil taħt forma ta' imgħaxijiet [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0361)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.3. Taxxa fuq id-dħul mit-tfaddil fil-forma ta' pagamenti ta’ interessi: it-tħassir tad-Direttiva dwar it-Tfaddil * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0362)


5.4. Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fl-Iżvezja * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fl-Iżvezja [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0363)


5.5. Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Belġju * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Belġju [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0364)


5.6. Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Polonja * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Polonja [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0365)


5.7. Il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb li tiġi adottata direttiva tal-Parlement Ewropew u tal-Kunsill dwar pakketti tal-ivvjaġġar u arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta, li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0366)


5.8. Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal internet miftuħ u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u r-Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0367)

Intervent

Pilar del Castillo Vera (rapporteur).


5.9. Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (rapporteur) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.


5.10. Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0369)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0369)


5.11. Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0370)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0370)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(2) tar-Regoli ta' Proċedura)..


5.12. Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0371)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0371)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(2) tar-Regoli ta' Proċedura)..


5.13. Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC (votazzjoni)

It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0372)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0372)

Il-kwittanza ngħatat u l-għeluq tal-kontijiet ġie approvat (ara l-Anness V, Artikolu 5(2) tar-Regoli ta' Proċedura)..


5.14. Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (votazzjoni)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0373)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0373)

Il-kwittanza ġiet rifjutata (ara l-Anness V, Artikolu 5(2)(b) tar-Regoli ta' Proċedura).


5.15. Il-Kriżi tal-Ebola: it-tagħlimiet fit-tul (votazzjoni)

Rapport dwar il-Kriżi tal-Ebola: it-tagħlimiet fit-tul u kif jistgħu jisssaħħu s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jiġu evitati kriżijiet futuri [2014/2204(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0374)

Interventi

Charles Goerens ressaq żewġ emendi orali biex jintroduċi testi ġodda wara l-paragrafu 2 u l-Premessa C. Iż-żewġ emendi orali nżammu.


5.16. Kejl ta' emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (votazzjoni)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000113/2015) mressqa minn Giovanni La Via, f'isem il-Kumitat ENVI, Vicky Ford, f'isem il-Kumitat IMCO, Jerzy Buzek, f'isem il-Kumitat ITRE, Michael Cramer, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: Il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur tal-karozzi (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Id-dibattitu sar fid-data 6 ta' Ottubru 2015 (punt 11 tal-Minuti ta' 6.10.2015).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 27 ta' Ottubru 2015 (punt 4 tal-Minuti ta' 27.10.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 u B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-1075/2015

(flok B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 u B8-1080/2015):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE;

—   Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy u Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE;

—   Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0375)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-1077/2015 u B8-1079/2015 iddekadew.)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák u Seán Kelly

Rapport Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly u Jonathan Arnott

Rapport Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir u Seán Kelly

Rapport Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn u Jonathan Arnott

Rapport Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling u Jonathan Arnott.

L-ispjegazzjonijiet tal-vot se jkomplu waqt is-seduta tal-Ħamis 29 ta' Ottubru 2015.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.50. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': József Szájer f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, Matteo Salvini f'isem il-Grupp ENF, u Krisztina Morvai Membru mhux affiljata.

Intervent ta': Frans Timmermans.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President


10. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 - it-taqsimiet kollha (dibattitu)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes u Gérard Deprez ippreżentaw ir-rapporti.

Interventi ta': Pierre Gramegna (President fil-kariga tal-Kunsill) u Kristalina Georgieva (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Danuta Maria Hübner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Peter Simon (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Tomáš Zdechovský (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Alain Cadec (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Péter Niedermüller (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Massimiliano Salini (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Jean-Paul Denanot (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Reimer Böge (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Maria Spyraki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Cristian Dan Preda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Arne Lietz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT) u Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi ta': Jens Geier f'isem il-Grupp S&D, Richard Ashworth f'isem il-Grupp ECR, Jean Arthuis f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zanni f'isem il-Grupp EFDD, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Giovanni La Via (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Jan Olbrycht, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere u Petri Sarvamaa.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes u Gérard Deprez.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 28.10.2015 u punt 7.2 tal-Minuti ta' 28.10.2015.


11. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P6_TA(2009)0092(COR1) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 6 tal-Minuti ta' 26.10.2015).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


12. Sitwazzjoni f'Iżrael u fil-Palestina (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni f'Iżrael u fil-Palestina (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Mariya Gabriel f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Interventi ta': Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' James Carver u Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena u Arne Lietz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa u Miguel Viegas.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fis-Sudan t'Isfel (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Sebastià f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam u Jarosław Wałęsa.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Strateġija tal-UE għar-reġjun Adrijatiku u Joniku - Il-politika ta' koeżjoni u r-rieżami tal-istrateġija Ewropa 2020 - Il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u governanza ekonomika soda - Lejn semplifikazzjoni u orjentament tal-prestazzjoni fil-politika ta' koeżjoni għall-2014-2020 (dibattitu)

Rapport dwar strateġija tal-UE għar-reġjun Adrijatiku u Joniku [2014/2214(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Rapport dwar il-politika ta' koeżjoni u r-rieżami tal-istrateġija Ewropa 2020 [2014/2246(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Rapport dwar il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u governanza ekonomika soda: linji gwida għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni [2015/2052(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: José Blanco López (A8-0268/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000127/2015) mressqa minn Iskra Mihaylova, f'isem il-Kumitat REGI, lill-Kummissjoni: Lejn orjentazzjoni simplifikata u ta' prestazzjoni fil-politika ta' koeżjoni għall-2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas u José Blanco López, li rrifjuta li jwieġeb mistoqsija "karta blu" ta' Tania González Peñas, ippreżentaw ir-rapport.

Younous Omarjee daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Dubravka Šuica (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Marco Affronte (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Franc Bogovič f'isem il-Grupp PPE, Constanze Krehl f'isem il-Grupp S&D, Andrew Lewer f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, u Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn u Ivana Maletić.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas u Miguel Viegas.

Interventi ta': Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas u José Blanco López.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: it-tliet rapporti ser jiġu vvutati fit-28 ta' Ottubru 2015 (punt 7.9 tal-Minuti tat-28.10.2015, punt 7.10 tal-Minuti tat-28.10.2015 u punt 7.11 tal-Minuti tat- 28.10.2015), il-mistoqsija għal tweġiba orali O-000127/2015 ser tiġi vvotata fis-sessjoni parzjali li jmiss.


15. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Monica Macovei m'għadhiex membru tal-Grupp PPE u aderiet mal-Grupp ECR b'effett mis-27 ta' Ottubru 2015.


16. Ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Rapport dwar ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea [2015/2035(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Danuta Maria Hübner u Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner u Jo Leinen ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Arne Gericke biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Jo Leinen, li wieġeb.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': György Schöpflin f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski f'isem il-Grupp ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gilles Lebreton, u Arne Gericke.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Interventi ta': Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.3 tal-Minuti ta' 11.11.2015.


17. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' mħallfin fil-Qorti Ġenerali ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Mady Delvaux f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jiří Pospíšil, Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, Jean-Marie Cavada f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda u Jytte Guteland.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias u Stanislav Polčák.

Interventi ta': Corina Crețu u António Marinho e Pinto.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 28.10.2015.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 570.418/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.45.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Avviż legali - Politika tal-privatezza