Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. října 2015 - Štrasburk

2. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a o stanovení výše podpory předem (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. října 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. října 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy k upřesnění obecných podmínek pro fungování kolegií orgánů dohledu (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 16. října 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov určitých druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 22. října 2015
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 26. října 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na obilné příkrmy a potraviny pro malé děti (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: ENVI

Právní upozornění - Ochrana soukromí