Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg

2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega avatakse ajutine erakorraline eraladustusabikava teatavate juustude puhul ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. oktoobril 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega antakse loomakasvatussektori põllumajandusettevõtjatele ajutist erakorralist toetust (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. oktoobril 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks järelevalvekolleegiumide toimimise üldtingimused (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 16. oktoobril 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul Põhjameres ja ICESi IIa rajooni liidu vetes (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. oktoobril 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 artikli 105 lõike 14 kohaste regulatiivsete tehniliste standarditega usaldusväärse hindamise kohta (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 26. oktoobril 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostise ja teabe erinõuetega ning teabega imikute ja väikelaste toitmise kohta C(2015)06478 - 2015/2861(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 25. septembril 2015

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu koostise ja teabe erinõuetega C(2015)06482 - 2015/2862(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg :2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 25. septembril 2015

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõuetega C(2015)06507 - 2015/2863(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 25. septembril 2015

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika