Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 28. listopada 2015. - Strasbourg

2. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o otvaranju privremenog izvanrednog programa potpore za privatno skladištenje određenih sireva i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se utvrđuju opći uvjeti djelovanja kolegija supervizora (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 16. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-aII.a (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 22. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom105. stavkom14. (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 26. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe(EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za sastojke i informacije u vezi s početnom i prijelaznom hranom za dojenčad te u pogledu zahtjeva za informacije u vezi s prehranom dojenčadi i male djece (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. rujna 2015.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za hranu za posebne medicinske potrebe (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. rujna 2015.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. rujna 2015.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti