Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg

2. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot opening van een tijdelijke buitengewone steunregeling voor de particuliere opslag van bepaalde soorten kaas en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 oktober 2015

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van tijdelijke buitengewone steun voor landbouwers in de veehouderijsectoren (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 oktober 2015

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de algemene voorwaarden voor het functioneren van colleges van toezichthouders (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 16 oktober 2015

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 oktober 2015

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende prudente waardering op grond van artikel 105, lid 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 26 oktober 2015

verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 september 2015

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruik (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 september 2015

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 september 2015

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar ten principale: ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid