Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 października 2015 r. - Strasburg

2. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- rozporządzenie delegowane Komisji wprowadzające tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalające z góry stawkę dopłat (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określania ogólnych warunków funkcjonowania kolegiów organów nadzoru (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Północnym i w wodach Unii rejonu ICES IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny zgodnie z art. 105 ust. 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekty aktów delegowanych, w stosunku do których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 września 2015 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 września 2015 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci oraz informacji na ich temat (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 września 2015 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności