Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg

2. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de deschidere a unei scheme de ajutoare cu caracter temporar și excepțional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi și de stabilire în avans a cuantumului ajutoarelor (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 15 octombrie 2015

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 15 octombrie 2015

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 16 octombrie 2015

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 22 octombrie 2015

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14) (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 26 octombrie 2015

retrimis fond: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru formulele de început și formulele de continuare și în ceea ce privește cerințele privind informațiile privitoare la alimentația sugarilor și a copiilor de vârstă mică (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 septembrie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Parlamentulu European

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea aplicabile alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 septembrie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Parlamentulu European

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 septembrie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Parlamentulu European

retrimis fond: ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate