Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

2. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om en tillfällig ordning för extraordinärt stöd för privat lagring av vissa ostar och om förutfastställelse av stödbeloppet (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om tillfälligt extraordinärt stöd till jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU avseende tekniska standarder för tillsyn för att specificera de allmänna villkoren för tillsynskollegiernas funktionssätt (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 16 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för försiktig värdering enligt artikel 105.14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 26 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av parlamentet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av parlamentet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av parlamentet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy