Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. října 2015 - Štrasburk

3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro oxadixyl a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - lhůta: 17. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diethofenkarb, mesotrion, metosulam a pirimifos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - lhůta: 17. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos v některých produktech nebo na jejich povrchu (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - lhůta: 23. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o COS-OGA, cerevisan, hydroxid vápenatý, lecitiny, Salix spp. cortex, ocet, fruktózu, virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906, Verticillium albo-atrum izolát WCS850 a Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - lhůta: 14. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

Právní upozornění - Ochrana soukromí