Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg

3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa seoses oksadiksüüli ja spinetoraami jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - tähtaeg: 17. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses dietofenkarbi, mesotriooni, metosulaami ja metüülpirimifossi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - tähtaeg: 17. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses kloropürifossi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - tähtaeg: 23. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisa COS-OGA, tserevisaani, kaltsiumhüdroksiidi, letsitiinide, pajukoore (Salix spp. cortex), äädika, fruktoosi, melon-maavitsa mosaiikviiruse tüve CH2 isolaadi 1906, Verticillium albo-atrum'i isolaadi WCS850 ja Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum'i tüve D747 osas (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - tähtaeg: 14. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika