Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg

3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse oksadiksyylin ja spinetoramin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - määräaika: 17. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dietofenkarbin, mesotrionin, metosulamin ja pirimifossimetyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - määräaika: 17. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klooripyrifossin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - määräaika: 23. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen IV muuttamisesta COS-OGA:n, serevisanin, kalsiumhydroksidin, lesitiinien, Salix spp cortexin, etikan, fruktoosin, pepinon mosaiikkiviruksen kannan CH2 isolaatin 1906, Verticillium albo-atrum WCS850 -isolaatin ja Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 -kannan osalta (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - määräaika: 14. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö