Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 28. oktobris - Strasbūra

3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikumu groza attiecībā uz oksadiksila un spinetorāma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - termiņš: 2015. gada 17. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz dietofenkarba, mezotriona, metosulāma un pirimifosmetila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - termiņš: 2015. gada 17. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz hlorpirifosa maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - termiņš: 2015. gada 23. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz COS-OGA, cerevizānu, kalcija hidroksīdu, lecitīniem, Salix spp. cortex, etiķi, fruktozi, Pepino mosaic vīrusa celma CH2 izolātu 1906, Verticillium albo-atrum izolātu WCS850 un Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum celmu D747 groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - termiņš: 2015. gada 14. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika