Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg

3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten van oxadixyl en spinetoram in of op bepaalde producten (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - termijn : 17 december 2015)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor diethofencarb, mesotrione, metosulam en pirimifos-methyl in of op bepaalde producten (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - termijn : 17 december 2015)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chloorpyrifos in of op bepaalde producten (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - termijn : 23 december 2015)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft COS-OGA, cerevisaan, calciumhydroxide, lecithinen, Salix spp cortex, azijn, fructose, pepinomozaïekvirus stam CH2 isolaat 1906, Verticillium albo-atrum isolaat WCS850 en Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - termijn : 14 december 2015)
verwezen naar ten principale: : ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid