Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 października 2015 r. - Strasburg

3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oksadiksylu i spinetoramu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - termin: 17 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dietofenkarbu, mezotrionu, metosulamu i pirymifosu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - termin: 17 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - termin: 23 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do COS-OGA, cerewisanu, wodorotlenku wapnia, lecytyn, Salix spp cortex, octu, fruktozy, wirusa mozaiki pepino, szczep CH2, izolat 1906, Verticillium albo-atrum, izolat WCS850 oraz Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, szczep D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - termin: 14 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności