Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg

3. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru oxadixil și spinetoram din sau de pe anumite produse (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - termen: 17 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de dietofencarb, mezotrionă, metosulam și pirimifos-metil din sau de pe anumite produse (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - termen: 17 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru clorpirifos din sau de pe anumite produse (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - termen: 23 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește substanța COS-OGA, cerevisanul, hidroxidul de calciu, lecitinele, Salix spp cortexul, oțetul, fructoza, virusul mozaic pepino tulpina CH2 izolat 1906, Verticillium albo-atrum izolat WCS850 și Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum tulpina D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - termen: 14 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate