Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg

3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí oxadixylu a spinetoramu v určitých produktoch alebo na nich (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - lehota: 17 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí dietofenkarbu, mezotriónu, metosulamu a pirimifos-metylu v určitých produktoch alebo na nich (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - lehota: 17 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórpyrifosu v určitých produktoch alebo na nich (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - lehota: 23 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o COS-OGA, cerevisan, hydroxid vápenatý, lecitíny, Salix spp cortex, ocot, fruktózu, kmeň CH2 izolát 1906 vírusu Pepino mosaic, Verticillium albo-atrum izolát WCS850 a Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmeň D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - lehota: 14 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia