Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för oxadixyl och spinetoram i eller på vissa produkter (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - tidsfrist: 17 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för dietofenkarb, mesotrion, metosulam och pirimifosmetyl i eller på vissa produkter (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - tidsfrist: 17 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorpyrifos i eller på vissa produkter (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - tidsfrist: 23 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller COS-OGA, cerevisan, kalciumhydroxid, lecitiner, Salix spp. cortex, vinäger, fruktos, pepinomosaikvirus stam CH2 isolat 1906, Verticillium albo-atrum isolat WCS850 och Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - tidsfrist: 14 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy