Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0093(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0305/2015

Předložené texty :

A8-0305/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Hlasování :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0379

Zápis
Středa, 28. října 2015 - Štrasburk

4. Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via uvedl zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Albert Deß (navrhovatel výboru AGRI), Peter Liese za skupinu PPE, Guillaume Balas za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Jean-François Jalkh za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Bronis Ropė a Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli a Paul Brannen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman a Biljana Borzan.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Vystoupil Seán Kelly k vedení vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupil Giovanni La Via.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 28.10.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí