Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0093(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0305/2015

Indgivne tekster :

A8-0305/2015

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0379

Protokol
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg

4. Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via forelagde betænkningen.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Albert Deß (ordfører for udtalelse fra AGRI), Peter Liese for PPE-Gruppen, Guillaume Balas for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Jean-François Jalkh for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Françoise Grossetête, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Bronis Ropė og Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli og Paul Brannen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman og Biljana Borzan.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Indlæg af Seán Kelly om afviklingen af catch-the-eye-proceduren (formanden gav uddybende oplysninger).

Indlæg af Giovanni La Via.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 28.10.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik