Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0093(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0305/2015

Esitatud tekstid :

A8-0305/2015

Arutelud :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Hääletused :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0379

Protokoll
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg

4. Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Albert Deß (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Guillaume Balas fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Jean-François Jalkh fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Françoise Grossetête, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Bronis Ropė ja Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli ja Paul Brannen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman ja Biljana Borzan.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Sõna võttis Seán Kelly eelneva registreerimiseta sõnavõttude menetluse kohta (asepresident andis selgitusi).

Sõna võttis Giovanni La Via.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.10.2015 protokollipunkt 7.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika