Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0093(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0305/2015

Pateikti tekstai :

A8-0305/2015

Debatai :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Balsavimas :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0379

Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 28 d. - Strasbūras

4. Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Albert Deß (AGRI komiteto nuomonės referentas), Peter Liese PPE frakcijos vardu, Guillaume Balas S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė John Stuart Agnew), Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Jean-François Jalkh ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, , nepriklausomas Parlamento narys, Françoise Grossetête (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Bronis Ropė ir Gesine Meissner), Carlos Zorrinho, Richard Ashworth (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli ir Paul Brannen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman ir Biljana Borzan.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Kalbėjo Seán Kelly dėl procedūros „prašau žodžio“ taikymo (Pirmininkas pateikė išaiškinimus).

Kalbėjo Giovanni La Via.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 28 protokolo 7.5 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika