Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0093(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0305/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0305/2015

Debates :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Balsojumi :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0379

Protokols
Trešdiena, 2015. gada 28. oktobris - Strasbūra

4. Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0305/2015).

Giovanni La Via iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Albert Deß (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Liese PPE grupas vārdā, Guillaume Balas S&D grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva John Stuart Agnew, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Jean-François Jalkh ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Françoise Grossetête, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Bronis Ropė un Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli un Paul Brannen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman un Biljana Borzan.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Uzstājās Seán Kelly, komentējot brīvā mikrofona procedūras norisi (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus).

Uzstājās Giovanni La Via.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.10.2015. protokola 7.5. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika