Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0093(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0305/2015

Ingediende teksten :

A8-0305/2015

Debatten :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0379

Notulen
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg

4. Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Albert Deß (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Guillaume Balas, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Jean-François Jalkh, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Bronis Ropė en Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli en Paul Brannen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman en Biljana Borzan.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, over het verloop van de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 28.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid