Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0093(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0305/2015

Texte depuse :

A8-0305/2015

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0379

Proces-verbal
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg

4. Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Albert Deß (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Peter Liese, în numele Grupului PPE, Guillaume Balas, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către John Stuart Agnew, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Jean-François Jalkh, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Françoise Grossetête, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bronis Ropė și Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli și Paul Brannen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Maria Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman și Biljana Borzan.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

A intervenit Seán Kelly cu privire la derularea procedurii catch the eye (Președintele a prezentat clarificări).

A intervenit Giovanni La Via.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 28.10.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate