Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0093(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0305/2015

Predkladané texty :

A8-0305/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0379

Zápisnica
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg

4. Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via uviedol správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Peter Liese v mene skupiny PPE, Guillaume Balas v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Jean-François Jalkh v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Françoise Grossetête, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Bronis Ropė a Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli a Paul Brannen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman a Biljana Borzan.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

V rozprave vystúpil Seán Kelly k priebehu postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) (Predseda podal vysvetlenie).

V rozprave vystúpil Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 28.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia