Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0435(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0046/2014

Внесени текстове :

A8-0046/2014

Разисквания :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0380

Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

5. Нови храни ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Jude Kirton-Darling (докладчик по становището на комисията INTA), Daciana Octavia Sârbu (докладчик по становището на комисията AGRI), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Pavel Poc, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, и Diane Dodds, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger и Biljana Borzan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и James Nicholson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 28.10.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност