Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0435(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0046/2014

Indgivne tekster :

A8-0046/2014

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0380

Protokol
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg

5. Nye fødevarer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson forelagde betænkningen.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Jude Kirton-Darling (ordfører for udtalelse fra INTA), Daciana Octavia Sârbu (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Pavel Poc for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, og Diane Dodds, løsgænger.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger og Biljana Borzan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec og Tibor Szanyi.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og James Nicholson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 28.10.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik