Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0435(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0046/2014

Esitatud tekstid :

A8-0046/2014

Arutelud :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Hääletused :

PV 28/10/2015 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0380

Protokoll
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg

5. Uuendtoit ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jude Kirton-Darling (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Daciana Octavia Sârbu (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Pavel Poc fraktsiooni S&D nimel, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger ja Biljana Borzan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja James Nicholson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.10.2015 protokollipunkt 7.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika