Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0435(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0046/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0046/2014

Keskustelut :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0380

Pöytäkirja
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg

5. Uuselintarvikkeet ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson esitteli mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jude Kirton-Darling (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daciana Octavia Sârbu (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane Dodds.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger ja Biljana Borzan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja James Nicholson.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö