Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0435(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0046/2014

Ingediende teksten :

A8-0046/2014

Debatten :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0380

Notulen
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg

5. Nieuwe voedingsmiddelen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jude Kirton-Darling (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Daciana Octavia Sârbu (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger en Biljana Borzan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en James Nicholson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 28.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid