Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0435(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0046/2014

Predkladané texty :

A8-0046/2014

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0380

Zápisnica
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg

5. Nové potraviny ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson uviedol správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jude Kirton-Darling ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Daciana Octavia Sârbu (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger a Biljana Borzan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec a Tibor Szanyi.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a James Nicholson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 28.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia