Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0435(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0046/2014

Ingivna texter :

A8-0046/2014

Debatter :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0380

Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

5. Nya livsmedel ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Jude Kirton-Darling (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Daciana Octavia Sârbu (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger och Biljana Borzan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec och Tibor Szanyi.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och James Nicholson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 28.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy