Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0443(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0249/2015

Indgivne tekster :

A8-0249/2015

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 23/11/2016 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Protokol
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg

6. Emissioner af visse luftforurenende stoffer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Adam Gierek (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Jan Huitema (ordfører for udtalelse fra AGRI), Jens Gieseke for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr, Seb Dance for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland og Annie Schreijer-Pierik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller og Arne Gericke.

Talere: Karmenu Vella og Julie Girling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 28.10.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik