Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0443(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0249/2015

Esitatud tekstid :

A8-0249/2015

Arutelud :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Hääletused :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 23/11/2016 - 10.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Protokoll
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg

6. Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Adam Gierek (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Jan Huitema (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Jahr, Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland ja Annie Schreijer-Pierik.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller ja Arne Gericke.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Julie Girling.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.10.2015 protokollipunkt 7.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika