Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0443(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0249/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0249/2015

Keskustelut :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 23/11/2016 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Pöytäkirja
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg

6. Tietyt ilman epäpuhtaudet ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Adam Gierek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Huitema (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Jahr, Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland ja Annie Schreijer-Pierik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller ja Arne Gericke.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Julie Girling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö